Náklady při mezinárodním stěhování

Dálniční poplatky

Dálniční poplatky nebo mýtné  se v různých zemích liší a odvíjí se od zejm. od povolené maximální hmotnosti vozu, druhu komunikace apod.

Paušál na zahraniční výlohy

Zahraniční výlohy v jednotlivých zemích zahrnují zejm. tzv. zahraniční diety, různé podle času, po jaký probíhá v zahraniční přeprava:.

Belgie 5 500,00   

Dánsko 5 500,00   

Finsko 8 000,00   

Francie 7 000,00    

Holandsko 5 500,00   

Itálie 6 000,00   

Lucembursko 5 500,00 

Maďarsko I 3 500,00  Maďarsko II 4 800,00   

Německo I 3 000,00   Německo II 4 400,00   

Norsko 13 000,00   

Polsko I 3 500,00   Polsko I 4 800,00   

Portugalsko 8 000,00 

Rakousko I 3 500,00   Rakousko II 4 800,00   

Slovensko I 3 000,00   Slovensko II 4 400,00   

Španělsko 7 000,00   

Švédsko 8 000,00   

Švýcarsko 9 000,00   

Velká Británie 7 000,00 

  
Zona I - do 400 km z Prahy, zona II - nad 400 km z Prahy